شرایط مهاجرت بدون کارت پایان خدمت

آخرین بروزرسانی: 9 مرداد 1402 خدمت سربازی و اهمیت داشتن گواهینامه پایان خدمت برای مهاجرت خدمت سربازی، خدمتی است که توسط گروه یا اشخاص در ارتش است که به مردم یک کشور داده می شود. سربازی در واژه به معنای باختن سر، در رزم ایستادن و جان باختن است. اما در اصطلاح امروزی خدمت موقت […]

شرایط مهاجرت بدون کارت پایان خدمت ادامه مطلب »